Page header image

Phát triển Bình thường: 4 Tháng Tuổi

(Normal Development: 4 Months Old)

Mỗi đứa trẻ là duy nhất. Trong khi một số mốc phát triển và hành vi có xu hướng xảy ra ở những độ tuổi nhất định, phạm vi rộng cho mỗi độ tuổi là bình thường. Việc con bạn đạt được một số mốc sớm hơn và các mốc khác muộn hơn so với trung bình là điều bình thường. Nếu bạn có bất cứ lo ngại nào về sự phát triển của con bạn, hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Đây là những hành vi bạn có thể thấy ở con bạn trong độ tuổi từ 4 tháng đến 6 tháng tuổi.

Cảm xúc

 • Năng động, vui vẻ, và quý mến mọi người.
 • Tận hưởng cảm giác được bế, được nói chuyện và nghe hát.
 • Cười vui và cười khúc khích trong khi chơi và làm quen với mọi người.

Xã hội

 • Tắm nắng có sự chú ý.
 • Quay đầu để phản ứng với giọng nói của người.
 • Cười và nói thì thầm khi được nói chuyện.

Trí tuệ

 • Cẩn thận nghiên cứu các vật thể có trong tay của mình.
 • Khám phá mọi vật bằng cách đặt chúng vào miệng của mình.
 • Có thể bắt đầu nhận ra rằng các vật thể tồn tại ngay cả khi ra khỏi tầm mắt.

Sinh lý

 • Thường ngủ cả đêm.
 • Với đến và nắm một số vật thể.
 • Rung lúc lắc khi có trong tay.
 • Tập trung rõ ràng.
 • Thích thú với hình ảnh phản chiếu.
 • Lăn từ trước ra sau.
 • Nâng ngực lên khi nằm sấp.
 • Nâng đỡ đầu khi được đặt ở vị trí ngồi.
 • Ngồi có sự trợ giúp trong thời gian dài hơn.
 • Thích sử dụng chân để đá.
Written by Robert M. Brayden, MD, Professor of Clinical Pediatrics, University of Colorado School of Medicine.
Pediatric Advisor 2019.4 xuất bản bởi Change Healthcare.
Sửa đổi lần cuối: 2014-04-15
Xét duyệt lần cuối: 2018-05-09
Nội dung này được xét duyệt định kỳ và có thể thay đổi khi có thông tin y tế mới. Thông tin nhằm mục đích cung cấp tin tức và giáo dục và không thay thế cho các đánh giá, tư vấn, chẩn đoán hay điều trị y tế từ một chuyên gia y tế.
© 2018 Change Healthcare LLC and/or one of its subsidiaries
Page footer image