Page header image

Phát triển Bình thường: 18 đến 20 Tuổi

(Normal Development: 18 to 20 Years Old)

Mỗi thanh thiếu niên là độc nhất vô nhị. Trong khi một số mốc phát triển và hành vi có xu hướng xảy ra ở những độ tuổi nhất định, phạm vi rộng cho mỗi độ tuổi là bình thường. Nếu con bạn đạt được một số mốc sớm hơn và các mốc khác muộn hơn so với trung bình thì cũng không có vấn đề gì. Nếu bạn có bất kì lo ngại nào về sự phát triển của con bạn, kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Đây là những điều bạn có thể thấy con bạn làm trong độ tuổi từ 18 đến 20.

Cảm xúc

 • Có nhận thức tốt hơn về bản thân.
 • Các cảm xúc trở nên cân bằng hơn.
 • Quan tâm nhiều hơn tới những người khác.
 • Nghĩ về mục đích cuộc đời của mình.
 • Có tự hào trong công việc của bản thân.
 • Có thể nhận ra và đối phó với các loại căng thẳng khác nhau.

Xã hội

 • Trở nên tin tưởng bản thân hơn và có thể tự đưa ra quyết định.
 • Dễ chịu hơn khi ở gần bố mẹ.
 • Quan tâm đến các mối quan hệ nghiêm túc.
 • Có thể kết hợp cả sự gần gũi về cảm xúc và cơ thể trong một mối quan hệ.
 • Đã hình thành nhận thức giới tính rõ ràng.

Trí tuệ

 • Có thể nghĩ thấu đáo về các ý tưởng và đặt ra mục tiêu.
 • Có khả năng bày tỏ ý kiến.
 • Có thể tham gia các vấn đề xã hội (vấn đề môi trường, công việc với người vô gia cư, nạn đói thế giới).
Written by Robert Brayden, MD, Clinical Professor of Pediatrics, University of Colorado School of Medicine.
Pediatric Advisor 2015.2 xuất bản bởi RelayHealth.
Sửa đổi lần cuối: 2012-12-17
Xét duyệt lần cuối: 2013-09-18
Nội dung này được xét duyệt định kỳ và có thể thay đổi khi có thông tin y tế mới. Thông tin nhằm mục đích cung cấp tin tức và giáo dục và không thay thế cho các đánh giá, tư vấn, chẩn đoán hay điều trị y tế từ một chuyên gia y tế.
Copyright ©1986-2015 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All rights reserved.
Page footer image